PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder auto az en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. 
Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht.

In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel
Ons doel is om jou zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om jou gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat auto az en de aan haar gelieerde ondernemingen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.
Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens jou kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam.

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie auto az en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt.


Wat is het doel van de verwerking van jouw gegevens?
Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder vermeld staan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn - afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig.
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Gebruikersnaam en wachtwoord klantenportal
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Hobby- en lifestylevoorkeuren
• Autogegevens (oa. kenteken, chassisnummer)
• Kopie rijbewijs (proefrit)

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:

• Groep A – actieve klanten
Dit zijn de klanten die binnen de termijn van 48 maanden na een aankoop of servicebezoek vallen. De termijn van 48 maanden komt voort uit de gemiddelde gebruiksduur van een voertuig alsmede de verplichte APK die uitgevoerd moet worden.

• Groep B – niet-actieve klanten
Dit zijn de klanten die op basis van grondslag toestemming ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van specifieke product- en/of diensteninformatie.

Voor de overige niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?
Auto az en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van auto az en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Welk rechten heb jij als betrokkene?
Als betrokkene heb jij een aantal rechten waar je een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:

• Recht op inzage
Als betrokkene mag je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken inzien.

• Recht op correctie en verwijderen
Als betrokkene mag je ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

• Recht op beperking van de verwerking
Het recht om minder gegevens te laten verwerken als bijvoorbeeld blijkt dat Ekris Holding B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen onjuiste informatie gebruikt. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.

• Recht op vergetelheid
In bepaalde gevallen kun je als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.

• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Je mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

• Recht op dataportabiliteit
Je mag ons als betrokkene verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij die een soortgelijke dienst levert

Om jouw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot het klantenportal van één of meerdere van de aan auto az gelieerde ondernemingen. In dit klantenportal kun je, mits in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, jouw gegevens inzien, aanpassen, en in bepaalde gevallen wissen. Tevens kun je in het klantenportal jouw communicatievoorkeuren aanpassen. Wil je jouw rechten anders uitoefenen dan via het klantenportal dan kun je via onderstaand e-mailadres contact opnemen met ons.

Contact
Als je opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, dan kun je contact met ons opnemen via e-mailadres: info@autoaz.nl 

Indien je klachten hebt kun je deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Deze privacyverklaring (V2) voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 7-5-2018 opgesteld. Wij zullen je uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.